Olly Champion Latvia 21/2-2016

Olly har deltagit i en nationell tävling i Lettland idag och fått CAC och blivit BOS. Stort grattis till Elena, Julia och Olly. Kathstone's Daccapo At Amarti's har fått ytterligare en titel och är nu:

  • Champion of Latvia
  • Champion of Belarus
  • Champion of Moldava
  • Grand Champion of Moldava
  • Winner of Moldava 2016

Dessutom har han kvalificerat sig till Crufts 2017.