Svensk Viltspårchampion 18/11-2013

Den 2/12 2013 blev Macawe Muster Svensk Viltspår Champion, nyss fyllda ett år. Han klarade sina tre prov, varav ett med HP. Grattis !